Skip to content

Voor NLOI, het Nederlands Onderzoek Instituut, heeft Het Marketingteam een impactvol traject voor propositieontwikkeling begeleid. Het resultaat was niet alleen een helder aanbod maar ook een strategie die nauw aansloot bij de behoeften van de doelgroep.

Fase 1: Diepgaand onderzoek en analyse
Ons team voerde uitgebreid onderzoek uit naar inzichten, behoeftes, doelgroepen, en stakeholders. Cijfers werden geanalyseerd en vertaald naar bruikbare informatie. De impact van deze inzichten op de missie, visie en strategieën van NLOI werd bepaald en waar nodig aangescherpt.

Fase 2: Inzicht, Belofte, Bewijs
Elke propositie werd gevormd volgens het principe van Inzicht, Belofte, Bewijs. Het aanbod werd concreet uitgewerkt, inclusief de strategie en doelen per propositie.

Fase 3: Middelenmix en kanaleninzet
Een gedegen middelenmix en kanaleninzet werden bepaald, inclusief een briefing en budget. Dit zorgde voor een effectieve en efficiënte verspreiding van de boodschap.

Fase 4: Ontwikkelen en uitrollen met specialistische ondersteuning
In samenwerking met specialisten, waaronder ZZindi, werden de middelen ontwikkeld en de campagne uitgerold. Deze fase omvatte niet alleen de creatie van communicatiemiddelen maar ook het inzetten van strategieën voor maximale impact.

Resultaat: Impactvolle proposities en succesvolle campagne
Het traject resulteerde in impactvolle proposities die nauw aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Elke propositie werd ondersteund door een doordachte strategie, een effectieve middelenmix, en een geoptimaliseerde kanaleninzet. Het Marketingteam en NLOI werkten samen aan het ontwikkelen en uitrollen van een succesvolle campagne, waarbij specialistische ondersteuning zorgde voor een maximale impact op de beoogde doelgroep.

Back To Top