Skip to content

GehandicaptenSportNederland, een organisatie met een diepe toewijding aan het bevorderen van inclusieve sporten, benaderde Het Marketingteam om hun merkidentiteit te versterken en te verduidelijken. De uitdaging was om een merkpositionering te creëren die niet alleen onderscheidend was, maar ook relevant en aantrekkelijk voor hun diverse doelgroepen.

Het definiëren van een sterke merkpositionering
In onze eerste workshop gingen we aan de slag met het verzamelen van alle essentiële informatie die nodig is om de nieuwe merkpositionering vast te stellen. Samen doorliepen we negen cruciale fasen:

 1. Missie & Visie: we definieerden de kernmissie en visie van GehandicaptenSportNederland, waarbij we het fundamentele doel van de organisatie vaststelden: het realiseren van een inclusievere sportwereld.
 2. Concurrentieomgeving: we analyseerden de concurrentieomgeving om te begrijpen waar GehandicaptenSportNederland zich onderscheidt.
 3. Doelgroep: we identificeerden de verschillende doelgroepen van de organisatie, inclusief sporters, verenigingen en beleidsmakers.
 4. Inzicht: door verschillende discussies verkregen we inzichten in de behoeften en verwachtingen van de doelgroepen.
 5. Voordelen: we bepaalden de voordelen die GehandicaptenSportNederland biedt aan haar doelgroepen, zoals expertise, ondersteuning en toegankelijkheid.
 6. Waarden & persoonlijkheid: we identificeerden de kernwaarden en persoonlijkheidseigenschappen van het merk, die de basis zouden vormen voor de merkbeleving.
 7. Geloofwaardigheid: we benadrukten de geloofwaardigheid van de organisatie, gebaseerd op hun jarenlange ervaring en betrokkenheid bij gehandicaptensporten.
 8. Onderscheidende kracht: we formuleerden de unieke aspecten die GehandicaptenSportNederland onderscheiden van andere organisaties in het veld.
 9. Merkessentie: we creëerden een beknopte merkessentie die de identiteit van GehandicaptenSportNederland weerspiegelt en de belofte aan hun doelgroepen samenvat.

Het vertellen van het sterke merkverhaal
Met de verzamelde inzichten uit Workshop 1 gingen we verder met het ontwikkelen van het merkverhaal van GehandicaptenSportNederland. We beantwoordden essentiële vragen:

 • Wie ben je? We definieerden de identiteit van het merk, inclusief missie, visie en waarden.
 • Welk probleem los je op? We benadrukten het belang van inclusie in de sportwereld en de rol van de organisatie bij het aanpakken van dit probleem.
 • Hoe doe je dat? We beschreven de specifieke manieren waarop GehandicaptenSportNederland bijdraagt aan inclusie, zoals het bieden van expertise, het ondersteunen van verenigingen en het delen van kennis.

Het resultaat was een krachtig merkverhaal, inclusief klantbeloftes en bewijslast, dat inmiddels dient als basis voor alle communicatie-inspanningen van de organisatie.

Back To Top