Skip to content

Het Marketingteam werkt al geruime tijd samen met Rabo ClubSupport om organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, bij strategische trajecten te begeleiden. De trajecten zijn gericht op het versterken van deze organisaties, waarbij we organisaties helpen met vraagstukken op het gebied van positionering, (sponsor)proposities en strategiebepaling.

We starten met een diepgaande analyse van de organisatie om zowel sterke punten te benutten als zwakke punten te bepalen en kijken ook naar de ontwikkelingen in de markt en samenleving. Samen met de organisatie bepalen we een heldere stip op de horizon en definiëren we doelen voor de toekomst.

Vervolgens gaan we hand in hand met de organisatie de strategische route uitstippelen. We ontwikkelen gezamenlijk strategieën en concrete stappen om de vastgestelde doelen te bereiken. Hierbij kijken we niet alleen naar de kortetermijnwinst, maar ook naar duurzame groei op de lange termijn.

Een belangrijk onderdeel van ons traject is het opstellen van een roadmap. Hierin leggen we de mijlpalen vast en benoemen we de benodigde middelen. Dit zorgt voor duidelijkheid en richting in de uitvoering van de strategie.

Na afloop van het traject ontvangt de organisatie een adviesrapport dat fungeert als een toekomstgerichte gids. Het rapport biedt praktische aanbevelingen en strategische inzichten, waarmee de organisatie zelfstandig verder kan bouwen aan een sterke toekomst.

.

Back To Top