Skip to content
NederlandSport

Service Organisatie NederlandSport (SONS) stond voor de uitdaging om hun strategische koers te bepalen en concrete doelstellingen te formuleren. Ze wendden zich tot ons met het verzoek om hen te begeleiden bij het opstellen van een Objectives, Goals, Strategies, en Measures (OGSM)-plan. Met onze gestructureerde aanpak hebben we SONS geholpen om efficiënt en effectief hun doelen te bereiken.

Stap 1: Dromen en Objectieve vaststellen
Onze samenwerking begon met het verkennen van de dromen en ambities van SONS. Wat wilden ze bereiken op de lange termijn? Samen met het team van SONS werkten we aan het formuleren van een duidelijke en inspirerende doelstelling, die als leidraad zou dienen voor het hele OGSM-proces.

Stap 2: Kwantitatieve doelstellingen (Goals) vaststellen
Met de hoofddoelstelling in gedachten, gingen we verder met het definiëren van meetbare doelstellingen (Goals). We wilden ervoor zorgen dat deze doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) waren. SONS stelde ambitieuze doelen op, zoals het verhogen van het aantal aangesloten sportorganisaties.

Stap 3: Strategieën definiëren
Om de gestelde doelen te bereiken, voerden we een SWOT-analyse uit. Op basis van deze analyse konden we strategieën definiëren. Deze strategieën omvatten bijvoorbeeld: Actief promoten van zowel externe als interne diensten van NederlandSport (Doen) om de zichtbaarheid te vergroten en meer leden aan te trekken (Doel).

Stap 4: Acties benoemen
Het laatste deel van het proces was het formuleren van acties. Samen met het team van SONS identificeerden we concrete stappen om de gekozen strategieën uit te voeren. Deze acties omvatten o.a. het optimaliseren van de website.

Resultaten: een intensief maar productief traject
Dit intensief, maar productief traject resulteerde in een duidelijk OGSM-plan voor SONS. Ze hebben nu niet alleen een inspirerende hoofddoelstelling en meetbare doelen, maar ook strategieën en concrete actieplannen om hun ambities waar te maken. Dit plan dient als leidraad voor hun toekomstige activiteiten en besluitvorming.
SONS is enthousiast over de gestructureerde aanpak die we hadden geboden en zijn vol vertrouwen dat ze op de juiste weg zijn om hun droom te verwezenlijken. We zijn er trots op dat we SONS hebben kunnen helpen bij het plannen van hun succesvolle toekomst, en we kijken uit naar verdere samenwerking om hen te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen.

Back To Top