Skip to content

Maestr, een toonaangevend bedrijf in de domoticabranche, stond voor de uitdaging om zichzelf opnieuw te definiëren en te positioneren in de markt na een succesvolle fusie. Het Marketingteam werd ingeschakeld om dit herpositioneringstraject te leiden en te begeleiden. Het doel was om een krachtige positionering te creëren en een duidelijke merkessentie te formuleren, die als basis zou dienen voor alle toekomstige communicatie-uitingen.

Stap 1: Analyse van merkidentiteit en onderscheidend vermogen
Ons traject begon met een grondige analyse van de gezamenlijke merkidentiteit van Maestr na de fusie. We onderzochten wat Maestr uniek maakte, waar het zich kon onderscheiden in de markt en op welke manier Maestr relevant kan zijn voor de verschillende doelgroepen. Deze diepgaande analyse was cruciaal om een sterke basis te leggen voor de herpositionering.

Stap 2: Formulering van een krachtige positionering
Met de inzichten uit de analyse in gedachten werkten we aan het formuleren van een krachtige positionering voor Maestr. Deze positionering moest niet alleen de fusie weerspiegelen, maar ook de kernwaarden en de toekomstvisie van het bedrijf benadrukken.

Stap 3: Ontwikkeling van de merkessentie
Op basis van de geformuleerde positionering ontwikkelden we de merkessentie van Maestr. Dit diende als het hart van de herpositionering en zou de leidraad vormen voor alle communicatie- en marketinginspanningen van het bedrijf. De merkessentie geeft Maestr een duidelijke richting voor de toekomst.

Stap 4: Praktische implementatie
Om de herpositionering van Maestr in de praktijk te brengen stelden we een pragmatisch plan op om ervoor te zorgen dat de nieuwe positionering werd begrepen en omgezet in concrete acties. Maestr heeft deze herpositionering inmiddels geïmplementeerd via een nieuwe website, op social media en andere communicatiekanalen.

De samenwerking met Maestr resulteerde in een succesvol herpositioneringstraject. Maestr heeft nu een duidelijke identiteit en een krachtige positionering die hen zal helpen groeien en bloeien in de markt.

Back To Top