Skip to content
Flint

Flint Theater heeft talloze ideeën om meer bezoekers te trekken naar hun theater. Elk idee is veelbelovend op zich, maar om ervoor te zorgen dat deze niet slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd, is draagvlak en helderheid binnen de organisatie van essentieel belang. Er is behoefte aan een plan dat door de medewerkers werd ondersteund en waar concrete uitvoering aan kan worden gegeven. Het Marketingteam werd benaderd om samen met Flint een roadmap te ontwikkelen die zowel door de organisatie werd gedragen als praktisch uitvoerbaar was. In verschillende workshops zijn we aan de slag.

In de eerste workshop werkten we samen aan het vaststellen van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Vervolgens brachten we de huidige situatie gezamenlijk in kaart. We analyseerden de sterke punten en aandachtspunten van Flint Theater. En de ontwikkelingen in de markt. De resultaten van deze sessie dienden als basis voor de roadmap.

In de tweede workshop bepaalden we gezamenlijk HOE we de vastgestelde doelstellingen zouden bereiken. We formuleerden strategieën en identificeerden de maatregelen en verbeteracties die de organisatie zou moeten ondernemen. Hierbij clusterden we ideeën en gaven we concreet invulling aan de strategie. Vervolgens zoomden we in workshop drie in op de uit te voeren acties. Deze acties representeren de stappen die nodig zijn om de strategie tot leven te brengen.

De resultaten van deze workshop werden verwerkt in de roadmap. Zo ontstond een roadmap die een langetermijnvisie omvatte, maar ook concrete projecten op korte termijn en quick wins om Flint Theater verder op weg te helpen naar een succesvolle toekomst.

Back To Top