Skip to content
BSO

In onze samenwerking met BSO Oog in Al, stond de verdere uitwerking van de kernwaarde “Thuisvoelen” centraal. Deze kernwaarde vormde de basis voor het aanscherpen van klantreizen die niet alleen gericht waren op de dagelijkse gang van zaken, maar ook op het creëren van een warme en huiselijke sfeer voor de kinderen.

Fase 1: Doelgerichte afkadering en persona
In de eerste fase hebben we het project zorgvuldig afgebakend. Hierbij hebben we ook een persona ontwikkeld, die als vertegenwoordiging van de doelgroep fungeerde. Deze persona gaf ons inzicht in de behoeften en verwachtingen van ouders en kinderen.

Fase 2: De klantreizen in kaart
In de tweede fase hebben we samen met BSO Oog in Al de klantreizen van ouders en kinderen in kaart gebracht. Hierbij lag de nadruk op het begrijpen van de emoties en verwachtingen gedurende de verschillende contactmomenten met de organisatie. Dit stelde ons in staat om te ontdekken waar en hoe we “Thuisvoelen” konden versterken.

Fase 3: Analyse en concreet stappenplan
Met behulp van uitgebreide analyses en klantinzichten hebben we een stappenplan opgesteld om de klantreizen te verbeteren. We identificeerden pijnpunten en kansen voor verbetering, met als doel een warme en uitnodigende sfeer te creëren voor zowel kinderen als ouders.

Onze gestructureerde aanpak resulteerde in een verdere integratie van de kernwaarde “Thuisvoelen” in de klantreizen van BSO Oog in Al. Hiermee dragen we bij om de missie van BSO Oog in Al om kinderen zich echt thuis te laten voelen, in de praktijk te brengen.

Back To Top