We gaan niet op zomerreces

Keuzes maken

We gaan niet op zomerreces

We hebben de minister-president gisteren allemaal gehoord….. we laten de teugels een heel klein beetje vieren. We krijgen een klein beetje lucht en wat ruimte en tijd om weer te bouwen. We gaan niet op zomerreces, maar we laten zien we dat er zijn. Met gepaste proposities en producten, met het juiste geluid. Binnen het nieuwe normaal.

Ons advies: ontwikkel nieuwe producten binnen het nieuwe normaal. Proposities die passen bij een recessie. De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de manier waarop klanten naar producten kijken. Klanten worden kritischer, assertiever en nemen minder snel iets voor waar aan. Ook eisen ze vaker garantie en transparantie.

Als je als organisatie twijfels hebt over de scherpte van je proposities, dan wordt het nu echt tijd keuzes te maken en je proposities aan te scherpen en te kiezen voor één van de drie basisproposities:

  1. We bieden goedkope en doelmatige producten en/of diensten, zonder extra’s.
  2. We bieden producten en diensten aan ten behoeve van individuele klanten, met aandacht en service.
  3. We bieden kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.

Je hoeft niet je hele merkverhaal aan te passen, maar binnen je merk kun je op de korte termijn wel binnen je merkparaplu deze actie uitvoeren.

Ga deze weken dan ook nuttig besteden en denk na over welke producten en/of diensten je kunt aanscherpen. Gebruik hier mei, juni en juli voor, zodat je in augustus met de marktbewerking kunt starten.

Tja marktbewerking. Handig als het in deze periode niet al te duur uitpakt. Dus ga aan de slag met PR en social media. Maar hou het geluid beschaafd. Ga voor kwaliteit. Dus relevante hoogwaardige content. Less is more.

Veel succes de aankomende periode en loop je even vast? Je weet ons te vinden.

 

Comments are closed.