Klaar voor de toekomst?

Kopie van Klaar voor de toekomst (1) blog

De ervaring leert dat als je op tijd begint met nadenken over de nieuwe toekomst, je succesvoller bent dan bedrijven die dat niet doen. Maar hoe zorg je ervoor dat je hiermee tijdig aan de slag gaat en niet alleen intern gefocust bent? Je mensen zijn allemaal druk met het hoofd boven water te houden. Met thuiswerken, klanten, budgetten, begrotingen en forecasting. Heel goed ook dat dat gebeurt en ook belangrijk dat dat blijft gebeuren. Maar door met de hele organisatie alleen maar in de overlevingsstand te staan, is er geen ruimte voor innovatie.

Zet daarom een apart team op dat zich bezig houdt met de toekomst. Een team dat kijkt naar wat goed gaat en wat beter kan.

Maar ga sowieso in de aanval! Hou je marketinguitgaven gelijk of verhoog het zelfs. Gebleken is dat de bedrijven die in de vorige crisis dit deden veel succes hiermee hadden.

En betreed nieuwe markten. Onderzoek met het team welke markten potentie hebben. En ga gewoon. Je hebt niets te verliezen.

Zorg dat je waarde blijft toevoegen. Doe klantonderzoek en maak klantbehoeftes en trends inzichtelijk. Pas daarop je positionering aan of ontwikkel nieuwe proposities.

Het is geen rocket science, maar maak er wel tijd en ruimte voor!

Kun je wel een beetje hulp gebruiken? Lees onze whitepaper. Hierin staat kort en bondig beschreven hoe in je 7 stappen klaar bent voor de toekomst.

Comments are closed.