Keuzes maken

We gaan niet op zomerreces

We gaan niet op zomerrecesWe hebben de minister-president gisteren allemaal gehoord….. we laten de teugels een heel klein beetje vieren. We krijgen een klein beetje lucht en wat ruimte en tijd om weer te bouwen. We gaan niet op zomerreces, maar we laten zien we dat er zijn. Met gepaste proposities en producten, met het juiste geluid. Binnen het nieuwe normaal.Ons advies: ontwikkel nieuwe producten binnen het nieuwe normaal. Proposities die passen bij een recessie. De coronacrisis h ...